Skip to main content

9 Courses

Literasi Maklumat Kendiri Perpustakaan Tuanku Bainun
Massive Open Online Courses (MOOC)
Preview Course

Educator: Mohd Hizam bin Samin Samin

Literasi Maklumat Kendiri Perpustakaan Tuanku Bainun

Literasi Maklumat adalah suatu kemahiran yang digunakan untuk mencari maklumat tertentu yang diperlukan merangkumi kebolehan mencari dan memperolehi maklumat dalam apa jua format serta mengggunakan maklumat tersebut secara aktif. Ia juga boleh didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengakses dan menilai maklumat bagi membantu membuat pemilihan dan penyelesaian masalah secara efektif. Literasi Maklumat Kendiri membolehkan pengguna belajar menggunakan perpustakaan secara kendiri mengikut kesesuaian masa mereka.

 • (0)
 • Python for Game Development
  Massive Open Online Courses (MOOC)
  Preview Course
  Numerical Methods with Scilab Programming
  Massive Open Online Courses (MOOC)
  Preview Course

  Educator: Annie GB

  Numerical Methods with Scilab Programming

  The numerical analysis involves the study, development, construction, and analysis of algorithms for obtaining numerical solutions to various mathematical problems such as linear and nonlinear problems by using approximation methods. The approximation methods are some numerical methods that have been developed specially to solve certain types of problems such as linear, nonlinear, polynomial, differentiation, integration, and initial value problems.

  There are 9 topics in this course. Topic 1 gives a brief introduction to some mathematical preliminaries and numerical errors. Topic 2 and topic 3 discuss the solutions for a system of linear equations. Topic 4 and topic 5 give the solutions for scalar and system of nonlinear equations respectively. Topic 6 is on polynomials, topic 7 is about numerical differentiation. Topic 8 is about numerical integration and lastly, topic 9 is on solving initial value problems.

 • (0)
 • PayPal
  Pelajari Kemahiran Pemikiran Komputasional Melalui Permainan Q-bot
  Massive Open Online Courses (MOOC)
  Preview Course

  Pengajar: Salman Firdaus SidekPengajar: Salman Firdaus Sidek

  Pelajari Kemahiran Pemikiran Komputasional Melalui Permainan Q-bot

  Melalui kursus ini pemain akan melaksanakan tiga misi iaitu Misi 1: Cabaran Ujian Kelayakan, Misi 2: Baikpulih Q-bot, dan Misi 3: Pencarian Bermula bagi membantu Q-bot merebut kembali permata hijau yang telah dicuri oleh sekumpulan Orang Jahat (OJ) dari simpanan Orang Kampung (OK). Pemain perlu mencapai setiap objektif yang dinyatakan bagi setiap misi dengan berbantukan Mblock, iaitu sebuah perisian pengaturcaraan blok yang mudah difahami oleh pemain. Di akhir permainan, pemain seharusnya menguasai empat elemen asas dalam kemahiran pemikiran komputasional iaitu leraian, pemikiran beralgoritma, peniskalaan, dan pengitlakan.

 • (0)
 • Bimbingan Tingkahlaku Kanak-Kanak
  Massive Open Online Courses (MOOC)
  Preview Course

  Educator: Abdul Halim .Masnan

  Bimbingan Tingkahlaku Kanak-Kanak

  Kursus ini memberi tumpuan kepada pengurusan tingkah laku kanak-kanak mengikut peringkat perkembangan mereka, teori tingkah laku asas, pengurusan tingkah laku yang memberi tumpuan kepada peraturan kendiri kanak-kanak dan persekitaran sekitar sebagai langkah untuk mengelakkan kelakuan yang tidak diingini. Penekanan diberikan kepada pengurusan tingkahlaku secara praktikal dalam kelas untuk memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang cekap.

 • (0)
 • PayPal
  Microteaching Skills, Lesson Planning, and Action Research
  Massive Open Online Courses (MOOC)
  Preview Course

  Educator: Razak Abd. Samad bin .YahyaEducator: Murugan A/L RajooEducator: Nurulhuda binti Abd Rahman Abd RahmanEducator: Nur Hamiza binti Adenan AdenanEducator: Mazlini AdnanEducator: Siti Nursaila AliasEducator: Che Nidzam binti Che Ahmad Che AhmadEducator: Mohamad Termizi FSM UPSIEducator: Norazlin Binti Mohd Rusdin MOHD RUSDINEducator: Dr. Muhamad Ikhwan Bin Mat Saad Mat SaadEducator: Nur Izwani binti Mohd Shapri Mohd ShapriEducator: Lilia Ellany MohtarEducator: Muhd Ibrahim bin Muhamad Damanhuri Muhamad DamanhuriEducator: Nurihan NasirEducator: Hafsah binti Taha TahaEducator: Lee Tien Tien TienEducator: Faridah Hanim YahyaEducator: Mohd Afifi Bahurudin Setambah mohd afifiEducator: Zainun binti Mustafa zainun

  Microteaching Skills, Lesson Planning, and Action Research

  This course aims to strengthen learners' skills in lesson preparation, planning an Action Research and selected microteaching skills which include introduction, questioning, explaining, positive reinforcement, reflection, and closure skills.

 • (0)
 • PayPal
  Studio Lukisan
  Massive Open Online Courses (MOOC)
  Preview Course

  Educator: Elis Syuhaila binti Mokhtar Mokhtar

  Studio Lukisan

  Kursus Studio Lukisan berfokuskan kepada kemahiran penggunaan ‘garisan’  dalam penghasilan karya lukisan. Kursus ini menekankan style atau gaya kontemporari melalui tiga teknik utama melukis iaitu teknik lukisan kontur, teknik ‘cross-hatching’ atau silang pangkah dan teknik lukisan arang. Demonstrasi melukis akan dilakukan oleh pelukis dan penggiat seni negara, Khairudin Zainudin.

 • (0)
 • PayPal
  Management Ethics & Corporate Governance
  Massive Open Online Courses (MOOC)
  Preview Course

  Educator: Saslina KamaruddinEducator: Nooraisah KatmonEducator: Rosfizah binti Md Taib Md Taib

  Management Ethics & Corporate Governance

  This course discusses the underlying ethical theories and philosophies, and values in individual, organizational, professional and societal setting. It focuses on the development of the skills needed to deal with ethical issues so as to be able to conduct oneself ethically at all time.

 • (0)
 • PayPal
  Pengurusan Seni dan Kerjaya
  Massive Open Online Courses (MOOC)
  Preview Course

  Educator: Amsalib Pisali

  Pengurusan Seni dan Kerjaya

  Kursus ini mendedahkan pelajar kepada prinsip dalam pengurusan secara umum serta memperkenalkan rupa bentuk kerjaya yang boleh diceburi dalam bidang kesenian. Penerapan prinsip pengurusan kepada bidang kesenian sama ada dari segi oraganisasi, proses, pelaksanaan dan penilaian

 • (0)
 • PayPal